# طنز

سینما و دانشگاه

امید به بهبود اوضاع : توهم گردهمایی اساتید: دسیسه کتابخانه دانشگاه : خانه عنکبوتان پاس کردن یک درس: یک بار برای همیشه رئیس  دانشکده: سناتور التماس برای نمره: اشک تمساح امور دانشجویان : سایه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید