آیا میدانیدکه همکاری مار باشیطان باعث فریب حضرت آدم شد؟

شیطان که رانده درگاه حق گردید از بهشت او را دور نمودند و چون تانزدیکی های درب بهشت می آمد که داخل بهشت شود ملائکه او را دور میک ردند و به نزد هر یک ازحیوانات بهشت که می رفت تا او را مخفیانه وارد بهشت گردانند آنها قبول نمیکردند تا اینکه به نزد مارآمد که درخارج بهشت گردش می کرد وبه اندازه شتر بزرگی بود و دارای چهار دست و پا بود و از زیباترین حیوانات بهشت بود.

شیطان به او گفت مرا در دهان خود مخفی گردان که ملائکه مرا نبینندو مرابه حضرت آدم برسان که شوق ملاقات آنها مرا بیتاب نموده و من ضامن می شوم که از اولاد او به تو صدمه وارد نیاید و درپناه من از شر آنها محفوظ باشی.مار قبول کرد و شیطان را در دهان خود مخفی و وارد بهشت گردانید و از این سبب خداوندبه مار غضب کرد و دست و پای او را گرفت که تا ابد به سینه راه برود و پر یا پشم هر چه دربدن او بود ریخت و عریان گردید و در اثر آنکه شیطان در دهن او قرارگرفت زهر در بن دندانهای او پیدا شد و چون مار شیطان را در مقابل حضرت آدم و حوا آورد شیطان از دهان مار صدا زد.

درتفسیر امام حسن عسگری (ع) نقل شده که اول شیطان حوا راگول زد و به او گفت اگر تو پیش از ادم ازاین درخت بخوری بر آدم مسلط خواهی گردید و او مطیع تو خواهد شد پس نزد حضرت آدم دوید و قضیه را نقل کرد تا اینکه اوهم مغرور شد حضرت آدم خیال می کرد مار با آن ها سخن میگوید.شیطان ازبرای حضرت آدم و حوا قسم خوردکه من خیر خواه شما هستم و قصد خیانت برشما را ندارم و به آدم گفت اگر از این درخت بخوری عمر جاوید پیدا خواهی کرد و دیگر مرگ به سراغت نخواهد آمد و آدم باور نمی کردکه کسی جرات نماید قسم دروغ به خدا بخورد.

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
ShaYan

سلام جالب بود .ممنون. میشه بگی منبعت کجا بود؟

سلام ميشه بكيد اين تفسير إز كجاست