خلاقيت عشقولانه

قلبقلبلورا، دختري از ايالت اوهايو در روز ولنتاين در حالي كه به همراه همكلاسي خود "مارك" در رستوران مشغول خوردن ناهار بود، از پشت پنجره،  يك اتوبوس عمومي را در خيابان ديد كه روي آن با حروف درشت نوشته شده بود: " لورا آيا با من ازدواج مي كني؟ " و در زير آن با حروف ريزتر نوشته شده بود: " تا مرا خوشبخت ترين مرد روي زمين نمايي؟ " پايين اين جمله با نام "مارك" امضا شده بود. مارك قبلأ 300 دلار به شركت اتوبوس راني پرداخته بود تا اتوبوس حامل اين بنر در ساعت معين در مقابل رستوران پارك كند. پاسخ لورا به اين پيشنهاد عاشقانه مثبت بود.قلبقلب

/ 0 نظر / 2 بازدید