معنای لغوی واژه های پر کاربرد؟؟؟!!!

مدرسهیک جاییکه پدر پول پرداخت می کند و پسر بازی می کند .

 
بیمه ء عمر:یک قراردادی که شما رو در طول زندگی نیازمند می کند ودر موقع مردن ثروتمند.

 
پرستار:شخصی که از خواب بیدار می شود و به شما قرص خواب آور می دهد.

ازدواج:یک توافقنامه ای که در آن مرد درجه لیسانسش را از دست میدهد(معنی لیسانس و تجرد در انگلیسی به یک معنیه و اشاره به اون دارد) و خانم درجهء استادی را کسب می کند.
 
 
طلاق:وخامت آیندهء ازدواج.


اشک:یک نیروی هیدرولیک که در آن قدرت ارادهء جنس مذکر بوسیلهءقدرت آب جنس مونث شکست می خورد

 
سخنرانی:یک هنر انتقال اطلاعات از نتهای سخنران به نتهای دانشجویان بدون اینکه به ذهنهای هر کدام خطور کند.

 کنفرانس :یک اختشاشی که یک شخص توسط تعدادی حضار ضرب و شتم میشود.

 مصالحه:هنر تقسیم یک کیک به روشی که هر کسی فکر کند بزرگترین تکه رو دریافت کرده است.

 دیکشنری:جاییکه نتیجه قبل از کار می آید.

اتاق کنفرانس:جائیکه همه صحبت می کنند و هیچ کسی گوش نمی دهد و بعدا هر شخصی عدم موافقت اعلام می کند.

 جنایتکار:شخصی که استراحت مفهومی ندارد مگر اینکه دچار سرفه شود.

 رئیس:شخصی که اول است وقتی تو تاخیر داری و تاخیر دارد وقتی که تواول هستی .

 سیاستمدار:شخصی که قبل از انتخابات دستش را و بعد از انتخابات صمیمیتش رو تکان می دهد.

 دکتر:شخصی که مریضت رو با قرص و خودت رو با صورتحساب می کشد.

 ادبیات روم باستان:کتابی که مردم پرستش می کنند ولی نمی خوانند.

 خنده:منحنی که بسیاری از مسائل را بی پرده مشخص می کند.

 ادارهیک جایی برای استراحت بعد از یک کار فعال خانگی.

خمیازه:تنها زمانیکه بعضی آقایون می توانند دهانشون رو باز کنند.

وغیره:یک علامتی برای متقاعد کردن دیگران که شما واقعا بیشتر از اونیکه انجام دادید می دونید.
 
شوری:افرادی که خود قادر به انجام هیچ کاری نیستندو دور هم گرد می آیند و تصمیم می گیرند تا آن هیچ کار را انجام دهند.

 تجربه:نامی که مردم بر روی خطا هایشان می گذارند

 بمب اتمی:یک اختراعی برای ختم غائلهء تمام اختراعات.

فیلسوف:نادانی که در طول زندگی خود را عذاب می دهد تا بعد از مرگش بر سر زبانها باشد

/ 2 نظر / 4 بازدید
bibi

[راک][تایید][چشمک]

dost

funny[چشمک]