1. خاله

معنای لغوی : خواهر مادر
معنای استعاره ای : هر زنی که بامادر رابطه ی گرم و صمیمی داشته باشد .
نقش سمبلیک : یک خانم مهربان و دوستداشتنی که خیلی شبیه مادر است و همیشه برای شما آبنبات و لباس می خرد .
غذایمورد علاقه : آش کشک.
ضرب المثل : خاله را میخواهند برای درز ودوز و گرنه چهخاله چه یوز. خاله ام زائیده، خاله زام هو کشیده. وقت خوردن خاله خواهرزاده رو نمیشناسه. اگه خاله ام ریش داشت، آقا داییم بود .
زیر شاخه ها : شوهر خاله: یکمرد مهربان که پیژامه می پوشد و به ادبیات و شکار علاقه مند است. دختر خاله/پسرخاله: همبازی دوران کودکی  که یا در بزرگسالی عاشقش می شوید اما با یکی دیگه ازدواجمی کنید یا   باهاش ازدواج می کنید اما عاشق یکی دیگه هستید .
مشاغل کاذب : خاله زنک بازی، خاله خانباجی .
چهره های معروف : خاله خرسه، خالهسوسکه.
داشتن یک خاله ی مجرد در کودکی از جمله نعمات خداوندی است .

2. عمه
معنای لغوی : خواهر پدر
معنایاستعاره ای : هر زنی که با پدر رابطه ی گرم و صمیمی داشته باشد/هر زنی که مادر چشمدیدنش را نداشته باشد .
نقش سمبلیک : به عهده گرفتن مسئولیت در موارد ذیل : ۱جواب همه ی حرف های بدی که میزنید . مثال :  عمته … ۲ – جواب همه ی محبت هاییکه می کنید. مثال: به درد عمه ات می خوره … ۳- توجیه کلیه ی بیقوارگی ها/رفتارهاینامتناسب شما (تنها برای دخترخانم ها). مثال: به عمه ات رفتی . ۴ – خیلی چیزهای بدِدیگه. از ذکر مثال معذوریم
غذای مورد علاقه : شله زرد، سمنو .
ضربالمثل : ندارد (تخفیف به دلیل   تعدد در   نقش های سمبلیک ).
زیر شاخه ها: شوهر  عمه: یک مرد   پولدار که   سیبیل قیطانی دارد  . پسرعمه/دخترعمه: همبازیدوران کودکی   که در بزرگسالی حالتان را به هم می زنند .
چهره های معروفعمه لیلا .
ترجیع بند : دختر که رسید به بیست، باید به حالش گریست.
داشتن یک عمه کهدر توصیفات فوق صدق نکند جزو خوش شانسی های زندگی است

3. دایی:

معنای لغوی : برادر مادر
معنایاستعاره ای : هر   مردی که با   مادر رابطه ی گرم و صمیمی داشته باشد/هر مردی کهپتانسیل کتک خوردن توسط پدر را داشته باشد .
نقش سمبلیک : یکی از معدودمردانی که   هر چند به سیاست علاقه مند است اما حس گرمی به شما می دهد، همیشهحرفهایتان را می فهمد و می شود پیشش گریه کرد .
غذای مورد علاقه: فسنجون .
ضرب المثل : عروس را که مادرش تعریف کنه، برای آقا داییش خوبه. اگه خالهام ریش داشت آقا داییم بود .
زیر شاخه ها :   زن دایی: یک زن چاق و شاد کهخیلی کدبانو است و جلوی مادر قپی می آید .  پسردایی/دختردایی: همبازی دوران کودکی   که در بزرگسالی   مثل یک همرزم ساپورتتان   می کنند .
چهره های معروف :  علیدایی، دایی جان ناپلئون .
ترجیع بند : همه چیز زیر سر این انگلیساست .
سعی کنید حتما حداقل یک دایی داشته باشید .

۴ . عمو
معنای لغوی : برادر پدر
معنای استعاره ای : هر   مردی که با   پدر رابطه ی گرم و صمیمی داشته باشد .
نقش سمبلیک : یکی از مردانی   که شما   همیشه باید بهش بوس بدهید و بعد بروید   کارتون ببینید  تا او با پدر حرفهای جدی بزند. یکی از مردانی که مادر به مناسبت آمدنش قرمه سبزی می پزد و همیشه وقتی می رود پدر ساکت شده، به فکر فرو می رود .
غذای مورد علاقه : قرمه سبزی، آبگوشت .
ضرب المثل : عقد دختر عمو پسر عمو را در آسمان بستند .
زیر شاخه ها :  زن عمو :  یک   زن خوشگل   که زیاد به شما توجه نمی کند و خودش را برای مادر می گیرد، دخترعمو/پسرعمو: همبازی دوران کودکی  که اگر تا هجده-بیست سالگی دوام آورده باهاش ازدواج نکنید خطر را از سر گذرانده اید .
مشاغل کاذب : بازی در قصه های ایرانی .
چهره های معروف :  عمو زنجیرباف،  عمو یادگار، عمو پورنگ .
داشتن یک   عمو ی   پولدار خیلی خوب است .

/ 2 نظر / 4 بازدید
بهاره

عمه [سبز] رو خوب اومدی!!![اوغ]

فاطمه کیایی

هر 4مورد را به شدت دوست می دارم! و هر 4 مورد هم می دانم من را خیلی خیلی دوست می دارند!!!!![نیشخند][گل]