نانو حبابها انقلابی در دنیای الکترونیک

دانشمندان به روشی برای بهره برداری و ایجاد کشش در مواد پی برده اند که می تواند در ایجاد برق کمک نماید.
به گزارش از PC World، پس از دستیابی و اجرای ایده شارژ مجدد باتریهایی لیتیومی با پوشش گرافین برخی از دانشمندان دانشگاه برکلی کالیفرنیا روش دیگری را برای استفاده از مواد تک اتمی با ضخامت کربن دریافتند.
به کمک این شیوه آنها می توانند الکترون هایی را در گرافین ایجاد نمایند که در مجاورت با یک میدان مقناطیسی بسیار قوی واکنش های قوی را از خود بروز می دهند.
در اوایل سال جاری بود که مایکل کرومی، فیزیکدان آزمایشگاه ملی لارنس برکلی و تیم هفت نفره از دانشمندان دریافتند که در اثر کشش و فشار صفحات نازکی از کربن در سه تا از چهار گوشه ی صفحه چین های کوچکی پدید می آید که نانو حباب یا Nanobubbles نامیده می شود.
الکترون های حول این نانو حبابهای گرافینی در صورتی که در مجاورت یک نیروی مغناطیسی 300 تسلایی باشند، واکنش هایی را از خود بروز می دهند.
و نکته جالب این که با وجود این واکنش های قدرتمند، ساخت درونی الکترونها دستخوش هیچ تغییری نمی شود و دانشمندان به راحتی و به خطر می توانند گرافین را مشاهده نمایند.
کرومی از کنترل و آزاد دانشمندان بر الکترون های پیرامون نانوحباب ها بسیار شگفت زده شده بود.
قابلیت کنترل چنین نیروی مغناطیس شکل قدرتمندی می تواند به منتهی به ساخت ترانزیستورهای کوچکتر و در عین حال بسیار قدرتمندتری در نیمه رساناها شود

/ 0 نظر / 2 بازدید