نکته مهم!

وبلاگ موج کوتاه قصد رقابت با هیچ وبلاگ دیگه ای رو نداره ، هر وبلاگی جای خود دارد، و هر کسی مختاره و می تونه به هر وبلاگی که دلش می خواد سر بزنه ، این وبلاگ اهداف خاص خودش رو داره و به هیچ گروه خاصی هم تعلق نداره، ما از همه ی بچه ها دعوت کردیم که با وبلاگ همکاری کنند، پس وبلاگ عمومیه! این پیغام، صرفأ هشداری بود به کلیه کسانی که فکرهای  ....  رو در سرشون می پروروندن و قصد تخریب افکار رو نسبت به این وبلاگ داشتن!

/ 2 نظر / 2 بازدید
بهاره

[تایید][دست]

Azin

Kheyli nokteye m0hemiru eshare kardi,aslan weblogi,dar hade in weblog nist,ke bekhain bahash reghabat k0nid:D.