چگونگی کسب آمادگی برای ورود به این دنیا :

دنیا گذرگاه انسان است نه اقامتگاه او اینجا باید به جهازات زندگی در آن سرا مجهز گردد؛ درست مانند بچه ای که در رحم مادر قرار دارد و رحم مادر برای بچه اقامتگاه نیست ، گذرگاه است . ما گذرگاه ها فراوان داشته ایم منتها نزدیک ترین گذرگاه به زندگی فعلی ما، رحم مادر است . ما از عالم جماد ونبات و حیوان عبور کرده ایم تا به این جا رسیده ایم . چنان که شاعر عارف هم گفته است :

از جمادی مٌردم و نامی شدم                              وز نما مٌردم ز حیوان سر شدم

مٌردم از حیوانی و آدم شدم                             پس چه ترسم کی ز مٌردن کم شدم

در رحم مادر مارا به جهازاتی که آنجا مورد نیاز ما نبود مجهز کردند ؛ آنجا به ما گوش و چشم دادند، دست و پا دادند ، ریه و کلیه و کبد و ... دادند؛ در صورتی که هیچ کدام از اینها آنجا به درد ما نمی خورد . آن بچه ی در رحم اگر درک و شعوری داشت می توانست اعتراض کند و بگوید این چیز ها که به من میدهید اینجا هیچ کدام مورد احتیاج من نیست ؛ این جا من یک وجب جا می خواهم و چند قطره خون ، آن هم موجود است و دیگر نه نیازی به دست و پا و چشم و گوش دارم و حاجتی به ریه و کلیه و کبد ، ولی او خبر ندارد که او را برای این دنیا ساخته اند و تمام آن جهازات بیرونی و درونیش در این دنیا مورد نیاز است و نبود یکی از آنها در اینجا چه مشکلاتی را برای او به وجود می آورد  

/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطمه

خیلی جالب بود