ادب کردن شوهر

سه تا خانم با هم قرار میذارن که اعتصاب کنن و ودیگه کارای خونه رو انجام ندن تا شوهراشون ادب بشن و بعد از یک هفته نتیجه کارو بهم بگن .

زن اول گفت : به شوهرم گفتم که من دیگه خسته شدم بنابر این نه نظافت منزل نه آشپزی نه هیچ کار دیگه‌ای رو انجام نمیدم .    خودت یه فکری کن . من دیگه نیستم ...... .

روز بعد خبری نشد , روز بعدش هم همینطور . اما روز سوم اوضاع عوض شد , شوهرم صبحانه را درست کرده بود . وقتی بیدار شدم رفته بود .

زن دوم گفت : من هم مثل ایشون همین حرفا رو گفتم و رفتم کنار .

روز اول و دوم خبری نشد ولی روز سوم دیدم شوهرم خریدها رو انجام داد , خونه رو تمیز کرد و گفت کاری نداری ؟ بعد هم رفت سر کار .

زن سوم گفت : من هم عین شما , همونا رو به شوهرم گفتم .

 اما روز اول چیزی ندیدم ,

روز دوم هم چیزی ندیدم ,

 

 

روز سوم هم چیزی ندیدم ,

شکر خدا روز چهارم یه کمی تونستم با چشم چپم ببینم .

 


/ 2 نظر / 3 بازدید
کیایی

لازمه هر اقدامی آن هم از این نوع بستن خنجر از رو و یادگیری حرکات رزمی در وهله پیشرفته است!!!!!!!!![نیشخند]

بهاره

....!!!