چالشی بزرگ!!

ما بچه های برق در چه زمینه هایی جز شایعه درست کردن و پراکنده ساختن شایعات درست مانند گل ها در فصل بهار تخصص داریم؟متفکر

/ 2 نظر / 2 بازدید
بهاره

[خنده]

بهاره

...؟!!![نیشخند]