زنگ تفریح

 روزی معلم به شاگرداش می گه بچه ها بیاید بریم برای اومدن بارون دعا کنیم
بچه ها گفتن دعای ما که بر آورده نمی شه
معلم می گه چرا ، دعاهای شما بر آورده می شه
بچه هام گفتن اگه دعای ما بر آورده می شد تو الان مرده بودیخنده
/ 2 نظر / 2 بازدید

حالا خوبه تمام نیاکان بنده معلم اند و معذوریتی موجود است وگرنه ...[نیشخند][خنده]

م.فرهادی

آخی- آدم گریه اش می گیره برای معلم ها- بیچاره خاله ام![گریه]