فرصت

زندگی انسان، داستانی واقعی است که اگر دلاورانه بر صحنه آید به لذتی بیش از آنچه که از افسانه‌ها انتظار می‌رود منجر می‌گردد.
«امرسون»


«فرصت»
هر روز، خداوند همراه با خورشید، لحظه‌ای به ما ارزانی می‌دارد که در آن امکان تغییر آنچه که موجب بدبختی ماست، وجود دارد. هر روز ما وانمود می‌کنیم که متوجه وجود این لحظه نیستیم. وانمود می‌کنیم که امروز شبیه فردا است ... اما کسی که متوجه روزی که در آن همه‌ی اقتدار ستارگان در ما نفوذ می‌کند و به ما اجازه می‌دهد که معجزه کنیم؛ جادویی به ما کمک می‌کند تا تغییر کنیم، ما را بر می‌انگیزد تا به جستجوی رؤیاهایمان برویم.
بدبخت کسی است که از خطر کردن می‌ترسد. او هرگز سرخورده نمی‌شود، ناامید نمی‌‌شود و مانند کسی که در جستجوی تحقق رویاهایش زندگی می‌کند، رنج نخواهد کشید. اما هنگامی که به گذشته نگاه می‌کنیم. قلبش به او خواهد گفت: «با معجزه‌هایی که خداوند در مسیر تو قرار داده بود، چه کردی؟ آن‌ها را در اعماق چاله‌ای به خاک سپردی، چون می‌ترسیدی که از دستشان بدهی؟ و حالا آنچه برایت باقی مانده، این است: اطمینان به اینکه زندگیت را از دست داده‌ای؟ بیچاره کسی که این کلمات را از قبلش بشنود. آن وقت به معجزه، ایمان خواهد آورد اما لحظات جادویی حیات او دیگر طی شده‌اند.»
«کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریستم»


زِکنج صومعه «حافظ» مجوی راه نجات
قــدم بــرون نما گر میل جستجو داردی
هیچ انسانی سرزمین‌های جدید را کشف نمی‌کند مگر اینکه راضی شود تا مدت بسیار طولانی از ساحل دور بماند.
    «آندره ژید»
¯¯¯
کشتی در بندر از «امنیت‌» کافی برخودار است اما کشتی‌ها برای این ساخته نشده‌اند.
¯¯¯
یگانه خوراک زندگی، خطر کردن است. هر چه بیشتر ریسک کنی بیشتر زنده هستی. زندگی‌، کار آدم‌های با شهامت است. اولین اصلی که در زندگی باید فرا گرفت جرأت و شجاعت است. با وجود همه ترس‌ها و دلهره‌ها باید آرام به زندگی بپردازید. حالا، چرا شهامت برای زندگی کردن لازم است؟ برای اینکه زندگی فی‌نفسه ناامن و بی‌ثبات است. اگر همیشه نگران امنیت و آسایش خاطر باشی در حقیقت خود را در زندانی که با دستان خودت برای خویش ساخته‌ای محبوس می‌کنی. چنین مکانی شاید امن باشد ولی قطعاً زنده نیست، در آن از ماجراجویی و سرمستی خبری نیست.
«اوشو»

منبع: کتاب - شما عظیم تر از آن هستید که می اندیشید - نویسنده: مسعود لعلی

/ 1 نظر / 2 بازدید
آزاد

اشک رازیست لبخند رازیست عشق رازیست اشک آن شب لبخند عشقم بود قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن درخت با جنگل سخن می‌گوید علف با صحرا ستاره با کهکشان و من با تو سخن می‌گویم نامت را به من بگو و دستت را به من بده حرفت را به من بگو و قلبت را به من بده من ریشه‌های تو را دریافته‌م با لبانت برای همه لب‌ها سخن گفته‌ام و دستهایت با دستان من آشناست در خلوت روشن با تو گریسته‌ام برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خوانده‌ام زیباترین سرودها را زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بوده‌اند دستت را به من بده دستهای تو با من آشناست ای دیر یافته با تو سخن می‌گویم بسان ابر که با طوفان بسان علف که با صحرا بسان باران که با دریا بسان پرنده که با بهار بسان درخت که با جنگل سخن می‌گوید زیرا که من ریشه‌های تو را دریافته‌ام زیرا که صدای من با صدای تو آشناست شاملو