/ 2 نظر / 2 بازدید
بهاره

[گریه][گریه][گریه][گریه]

مرتضی امینی

فقط با اجازه من یه تذکر بی مورد بدم که به اصل موضوع که خیلی مهمه ربطی نداره. این عکس مربوط به رانش زمین در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیاست نه زلزله ی ژاپن... ولی در مورد اهمیت موضوع... یه بار از یه روحانی در تلوزیون حرف قشنگی شنیدم: اگر مادر واقعی در بهشت باشه و فرزندش در جهنم از خدا خواهد خواست که خداوند جایگاهشون رو عوض کنه.