نگاه درست به زندگیمال را به برکتش نه به مقدارش
خانه را به آرامشش نه به اندازهاش
اتومبیل را به کارائیش نه به مدلش
غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
درس را به استادش نه به سختیش
دانشمند را به علمش نه به مدرکش
مدیر را به عملکردش نه به جایگاهش
نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
دل را به پاکیش نه به صاحبش
جسم را به سلامتش نه به لاغریش
سخنان را به عمق معنایش نه به گویندهاش


در انتشار آنچه خوبیست و اثری از عشق در آن هست آخرین نفر نباشید

 

/ 1 نظر / 3 بازدید