ایمیلی از خانم لطفی-2

اگرمی خواهید جذاب باشید :

1-ظاهری اراسته  داشته باشید 

 2-بیشترسکوت کنید

 3-نرم وملایم سخن بگویید

4-فردمحترمی باشید

5-زیاد شوخی نکنید امابسیارتبسم کنید

6-قاطعیت یعنی جذابیت

/ 0 نظر / 2 بازدید