آخرش این امتحان ریاضی کی شد؟؟ تا کجا؟؟ اگر امتحانی در کار نیست بی خود من زحمت نکشم غبار از چهره کتاب حساب و دیفرانسیلم بزدایم!!!متفکر

/ 0 نظر / 2 بازدید